Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng cho năm 2015


Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Năm 2014 bứt phá ngoạn mục với mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 60% và vượt 20% kế hoạch đề ra, song Techcombank vẫn tiếp tục tham vọng lợi nhuận tăng gấp rưỡi trong năm 2015 này.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 được tổ chức vào ngày 18/4 tới.

Năm 2014, ngân hàng đạt tổng tài sản gần 176 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%  so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61,4% so năm 2013 và vượt 20% so với kế hoạch đặt ra.

Tổng huy động vốn đạt trên 131 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8%. Tổng dư nợ khách hàng cuối năm đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so năm 2013.

Với lợi nhuận cao như vậy, nhưng Techcombank không có kế hoạch chia cổ tức (đã được cổ đông thông qua) và dành toàn bộ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Năm 2015, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 7,4% lên trên 190 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn tăng 2,35% lên 140.9 80 tỷ đồng (bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi). Dư nợ tín dụng đạt gần 109 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11% (bao gồm cả trái phiếu Vinashin và trái phiếu VAMC). Lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 49,2%.

Như vậy, không kể Eximbank (đặt kế hoạch lợi nhuận 1.000 tỷ đồng cho năm 2015, từ mức thực hiện 69 tỷ đồng của 2014) thì Techcombank là ngân hàng lớn duy nhất có tham vọng với lợi nhuận tăng trưởng mạnh đến vậy trong năm nay.

Kế hoạch 2015, quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc của ngân hàng tối đa 1.590 tỷ đồng (bao gồm tất cả cán bộ nhân viên Techcombank, trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát). Trong đó, thù lao cố định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến là 29,39 tỷ đồng và không nhận thù lao thành tích (thưởng).

Theo Trí thức trẻ

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
Để lại phản hồi

  Thông báo  
Thông báo khi