Sản phẩm

Vay tín chấp dựa trên Hóa đơn tiền điện

I. VAY TÍN CHẤP DỰA TRÊN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN vay theo hóa đơn điện GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN Gói vay theo hóa đơn tiền điện là gói vay dành cho các cá nhân đứng tên trên [...]

Vay tín chấp dựa trên HĐ trả góp, tín dụng khác

I. DÀNH CHO CÁ NHÂN ĐANG VAY TẠI NƠI KHÁC vay theo hợp đồng trả góp GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC KHÁC Gói vay theo hợp đồng tổ chức khác là gói vay dành cho các cá nhân [...]

Vay tín chấp dựa trên Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

I. VAY TÍN CHẤP DỰA TRÊN BẢO HIỂM NHÂN THỌ vay theo bảo hiểm nhân thọ GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ Gói vay dành cho các cá nhân có hợp đồng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ trên 01 năm.Độ [...]

Vay tín chấp dựa trên Lương, thu nhập cá nhân

I. VAY TÍN CHẤP DỰA TRÊN LƯƠNG, THU NHẬP vay qua lương GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO LƯƠNG Gói vay theo lương là gói vay dành cho các cá nhân đang đi làm hưởng lương hàng tháng. Cơ sở để cho vay [...]