RE: không biết hồ sơ thẻ tín dụng của mình có được duyệt không?

Trả lời

cmnd 381457741 của mình, kiểm tra giúp nha

RE: không biết hồ sơ thẻ tín dụng của mình có được duyệt không?
Bình chọn

NGTVui Thành viên Đã hỏi trên 26/08/2016 mục Thẻ tín dụng.
+ Bình Luận
1 Câu Trả Lời
Tốt nhất

Hiện tại mình kiêm tra thì bạn chưa có hồ sơ mở thẻ tại VPBank FC nhé

RE: không biết hồ sơ thẻ tín dụng của mình có được duyệt không?
Bình chọn

Năng động Trả lời trên 02/09/2016.
+ Bình Luận

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.