RE: không biết hồ sơ thẻ tín dụng của mình có được duyệt không?

  Trả lời

   cmnd 381457741 của mình, kiểm tra giúp nha

   RE: không biết hồ sơ thẻ tín dụng của mình có được duyệt không?
   Bình chọn

   NGTVui Thành viên Đã hỏi trên 26/08/2016 mục Thẻ tín dụng.
   + Bình Luận
   1 Câu Trả Lời
    Tốt nhất

    Hiện tại mình kiêm tra thì bạn chưa có hồ sơ mở thẻ tại VPBank FC nhé

    RE: không biết hồ sơ thẻ tín dụng của mình có được duyệt không?
    Bình chọn

    Năng động Trả lời trên 02/09/2016.
    + Bình Luận

    Câu Trả Lời Của Bạn

    Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.