RE: vay tin chap

Trả lời

em dang tra tien mat ben FE credit cho hoi~ co vay theo cavet xe may ben ngan hang mjh dc nua k zay

RE: vay tin chap
Bình chọn

HaiDang Thành viên Đã hỏi trên 10/09/2016 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
1 Câu Trả Lời
Tốt nhất

Xin chào bạn, sản phẩm vay qua cavet xe mà 1 trong nhóm sản phẩm vay tiền mặt trả góp tại FE Credit. Nếu bạn đã vay 1 sản phẩm trong nhóm này thì bạn phải tất toán chấm dứt hợp đồng thì mới được vay sản phẩm khác nhé.

RE: vay tin chap
Bình chọn

Chuyên Gia Trả lời trên 10/09/2016.
+ Bình Luận

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.