Anh chị bên tư vấn cho em hỏi số hợp đồng LN1802030506549 có được duyệt hay không . nhân viên làm hồ sơ quá chán . hỏi gì đều trả lời là không biết

  Quá chán

  Anh chị bên tư vấn cho em hỏi số hợp đồng LN1802030506549 có được duyệt hay không . nhân viên làm hồ sơ quá chán . hỏi gì đều trả lời là không biết
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 05/02/2018 mục Thẻ tín dụng.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.