Ban đầu e có làm hồ sơ vay vốn bên vpbank fecredit có nhân viên tới tham định nhưng e còn thiếu sổ hộ khẩu nên chưa kí hợp đồng được. Giờ e muốn hủy h

  mong anh chị giải đáp giúp e

  Ban đầu e có làm hồ sơ vay vốn bên vpbank fecredit có nhân viên tới tham định nhưng e còn thiếu sổ hộ khẩu nên chưa kí hợp đồng được. Giờ e muốn hủy h
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 15/10/2017 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.