Ban đầu e có làm hồ sơ vay vốn bên vpbank fecredit có nhân viên tới tham định nhưng e còn thiếu sổ hộ khẩu nên chưa kí hợp đồng được. Giờ e muốn hủy h

mong anh chị giải đáp giúp e

Ban đầu e có làm hồ sơ vay vốn bên vpbank fecredit có nhân viên tới tham định nhưng e còn thiếu sổ hộ khẩu nên chưa kí hợp đồng được. Giờ e muốn hủy h
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 15/10/2017 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.