Cho mình hỏi mình có đk vây vốn bên ngân hàng nhưng s nhân viên chỉ gọi điện làm thủ tục nhưng lại không thông báo nơi để mình ký hợp đồng và nhậntiên

Cho mình hỏi mình có đk vây vốn bên ngân hàng nhưng s nhân viên chỉ gọi điện làm thủ tục nhưng lại không thông báo nơi để mình ký hợp đồng và nhậntiên

Cho mình hỏi mình có đk vây vốn bên ngân hàng nhưng s nhân viên chỉ gọi điện làm thủ tục nhưng lại không thông báo nơi để mình ký hợp đồng và nhậntiên

Cho mình hỏi mình có đk vây vốn bên ngân hàng nhưng s nhân viên chỉ gọi điện làm thủ tục nhưng lại không thông báo nơi để mình ký hợp đồng và nhậntiên
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 18/07/2017 mục Thảo luận chung.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.