Cho tôi hỏi sau ký hợp đồng bao lâu thì đc giải ngân và sau khi đc vay và trong thơi gian vay ngân hàng có gửi thông báo bằng đường bưu điện ko ? hay là thông báo qua điện thoại ? vì tôi làm ăn buôn bán nên ko có ở nhà

  Cho tôi hỏi sau ký hợp đồng bao lâu thì đc giải ngân và sau khi đc vay và trong thơi gian vay ngân hàng có gửi thông báo bằng đường bưu điện ko ? hay là thông báo qua điện thoại ? vì tôi làm ăn buôn bán nên ko có ở nhà

  Cho tôi hỏi sau ký hợp đồng bao lâu thì đc giải ngân và sau khi đc vay và trong thơi gian vay ngân hàng có gửi thông báo bằng đường bưu điện ko ? hay là thông báo qua điện thoại ? vì tôi làm ăn buôn bán nên ko có ở nhà
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 03/10/2015 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.