Cho tôi hỏi sau ký hợp đồng bao lâu thì đc giải ngân và sau khi đc vay và trong thơi gian vay ngân hàng có gửi thông báo bằng đường bưu điện ko ? hay là thông báo qua điện thoại ? vì tôi làm ăn buôn bán nên ko có ở nhà

Cho tôi hỏi sau ký hợp đồng bao lâu thì đc giải ngân và sau khi đc vay và trong thơi gian vay ngân hàng có gửi thông báo bằng đường bưu điện ko ? hay là thông báo qua điện thoại ? vì tôi làm ăn buôn bán nên ko có ở nhà

Cho tôi hỏi sau ký hợp đồng bao lâu thì đc giải ngân và sau khi đc vay và trong thơi gian vay ngân hàng có gửi thông báo bằng đường bưu điện ko ? hay là thông báo qua điện thoại ? vì tôi làm ăn buôn bán nên ko có ở nhà
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 03/10/2015 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.