đang ký mở thẻ ATM

Tôi muốn làm thẻ cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại ở quê, tôi có thể làm hộ dc k

 

đang ký mở thẻ ATM
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 14/11/2017 mục Thảo luận chung.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.