E muốn hủy hợp đồng

Bên công ty tài chính việt nam thịnh vượng có đến thẩm định nhưng e còn thiếu sổ hộ khẩu chưa bổ sung được giờ e muốn hủy hợp đồng có được ko ạ

E muốn hủy hợp đồng
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 15/10/2017 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.