Em muốn vay Tín Dụng qua sim vietell. Thủ tục đăng kí như thế nào, bao lâu thì có nhân viên xét duyệt hỗ trợ em làm thủ tục vay

  Em muốn vay Tín chấp qua sim

  Em muốn vay Tín Dụng qua sim vietell. Thủ tục đăng kí như thế nào, bao lâu thì có nhân viên xét duyệt hỗ trợ em làm thủ tục vay
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 20/06/2017 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.