Hồ sơ làm thẻ tín dụng

  Tổng đài đã gọi hồi hôm 30/11/2017, xin cho hỏi là hồ sơ đã được duyệt hay không. Số cmnd 362202023. Trương Minh Bảo.

  Hồ sơ làm thẻ tín dụng
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 07/12/2017 mục Thẻ tín dụng.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.