hỏi về thẻ tín dụng master card

cho hỏi mình đã làm thẻ tín dụng master card của fe rồi mà chưa kích hoạt,giờ uốn kích hoạt phải làm thế nào

hỏi về thẻ tín dụng master card
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 02/12/2016 mục Thẻ tín dụng.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.