hỏi về thẻ tín dụng master card

  cho hỏi mình đã làm thẻ tín dụng master card của fe rồi mà chưa kích hoạt,giờ uốn kích hoạt phải làm thế nào

  hỏi về thẻ tín dụng master card
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 02/12/2016 mục Thẻ tín dụng.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.