Kết quả thẩm định hồ sơ xin mở thẻ tín dụng

Số chứng minh của mình là 023748347, xin mở thẻ tín dụng đã được duyệt chưa?

Kết quả thẩm định hồ sơ xin mở thẻ tín dụng
2 (40%) 1 bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 10/10/2017 mục Thẻ tín dụng.
+ Bình Luận
2 Trả lời

Số chứng minh của mình là 023748347, xin mở thẻ tín dụng đã được duyệt chưa?

RE: Kết quả thẩm định hồ sơ xin mở thẻ tín dụng
Bình chọn

Thành viên Trả lời trên 10/10/2017.
+ Bình Luận

Số chứng minh của mình là 164441642, xin mở thẻ tín dụng đã được duyệt chưa?

RE: Kết quả thẩm định hồ sơ xin mở thẻ tín dụng
Bình chọn

Thành viên Trả lời trên 13/10/2017.
+ Bình Luận

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.