Kiểm tra

  T có làm hồ sơ vay vốn từ ngày 28.12.2017 đến nay đã đc 1 tuần nhung chưa có kết quat. Hồ sơ của tôi đã đc duyệt chưa ạ. Tôi cám oen

  Kiểm tra
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 03/01/2018 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.