kiểm tra tình trạng hồ sơ

  cho mình hỏi sao hồ sơ mình làm từ ngày 17 tháng 5 .2017 sô cmt 164383737 vậy mà đến nay vẫn có thấy hồi âm gì ah ngân hàng kiêm tra rồi trả lời mình được không

  kiểm tra tình trạng hồ sơ
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 29/05/2017 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.