mình muốn check bằng tin nhắn

muốn check bằng tin nhắn thì check thế nào ạ

 

mình muốn check bằng tin nhắn
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 25/10/2017 mục Thảo luận chung.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.