mong sớm nhận được câu trả lời giải quyết hồ sơ

  chao quy cty. Ngay 04/06 mjh có nop ho so online de vay theo bảng luong. Den ngay 12/06 thi Duoc ben cty thong bao la da thẩm định xong cty mjh làm việc và hẹn mjh là 2-5ngay sau thẩm định địa phương và giải ngân. Nhưng đến hôm nay 21/06 mjh vẫn chưa được bên cty liên hệ thẩm định. Mjh vay tiêu dùng để trong thời gian ngắn có thể có khoan vay chi tiêu ngay, nên mong cty giải quyết hồ sơ sớm trong thời gian cụ thể và chính xác để mjh sắp xếp tiêu dùng. CMND hồ sơ mjh là: 221353647 .Mjnh mong sớm nhận được câu trả lời và giải quyết của cty

  mong sớm nhận được câu trả lời giải quyết hồ sơ
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 21/06/2017 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.