Nhân viên làm hợp đồng điền thiếu Thông tin khách hàng

  Nhân viên làm hợp đồng điền thiếu Thông tin khách hàng . Thông tin khách hàng mà thiêu nơi cấp chứng minh để trống . Mà tôi đã nhận dc Thông báo hồ sơ đã duyệt và đã giải ngân rồi mà lên rút tiền thì nhân viên ko cho rút thật là bức súc

   

  Nhân viên làm hợp đồng điền thiếu Thông tin khách hàng
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 07/02/2018 mục Linh tinh.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.