nợ quá hạn

Tôi muốn hỏi là nợ quá hạn bao lâu thì bị phát mãi tài sản

nợ quá hạn
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 17/03/2017 mục Linh tinh.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.