Tình trạng hồ sơ vay

MÌnh có đăng kí vay ngày 06/11/2017 số CMD 168520940

Cho mình hỏi đã được xét duyệt chưa

Tình trạng hồ sơ vay
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 08/12/2017 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.