tình trạng cập nhật

  tôi có chuyển khản thanh toán dư nợ thẻ qua internet banking nhưng thẻ tín dụng vẫn chưa có phản hồi.

  tình trạng cập nhật
  5 (100%) 7 bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 02/02/2018 mục Thẻ tín dụng.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.