Tôi điền đầy đủ thông tin vào “ĐƠn đề nghị vay vốn kiêm HĐTD”, nộp đi, và đang chờ xet duyết, nay tôi không có nhu cầu vay nữa thì có cần hủy không

  Tôi điền đầy đủ thông tin vào “ĐƠn đề nghị vay vốn kiêm HĐTD”, nộp đi, và đang chờ xét duyết, này tôi không có nhu cầu vay nữa thì có cần hủy không

  Tôi điền đầy đủ thông tin vào “ĐƠn đề nghị vay vốn kiêm HĐTD”, nộp đi, và đang chờ xet duyết, nay tôi không có nhu cầu vay nữa thì có cần hủy không
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 22/07/2016 mục Tín chấp.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.