Tôi điền đầy đủ thông tin vào “ĐƠn đề nghị vay vốn kiêm HĐTD”, nộp đi, và đang chờ xet duyết, nay tôi không có nhu cầu vay nữa thì có cần hủy không

Tôi điền đầy đủ thông tin vào “ĐƠn đề nghị vay vốn kiêm HĐTD”, nộp đi, và đang chờ xét duyết, này tôi không có nhu cầu vay nữa thì có cần hủy không

Tôi điền đầy đủ thông tin vào “ĐƠn đề nghị vay vốn kiêm HĐTD”, nộp đi, và đang chờ xet duyết, nay tôi không có nhu cầu vay nữa thì có cần hủy không
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 22/07/2016 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.