Tra cứu giúp mình với…

số cmnd của mình 183492962 được duyệt chưa vậy nếu duyệt r thì cho hỏi khi nào dải ngân giúp mình với. tks

Tra cứu giúp mình với…
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 26/12/2017 mục Thảo luận chung.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.