Vay tiêu dùng

Tôi có ký HĐ

vay tiêu dùng nhưng Cty chưa ký đong dấu.  Hiện tôi ko cần khoản vay đó nữa tôi cần làm gì

Vay tiêu dùng
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 03/09/2017 mục Thảo luận chung.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.