Vay tiêu dùng

  Tôi có ký HĐ

  vay tiêu dùng nhưng Cty chưa ký đong dấu.  Hiện tôi ko cần khoản vay đó nữa tôi cần làm gì

  Vay tiêu dùng
  Bình chọn

  Thành viên Đã hỏi trên 03/09/2017 mục Thảo luận chung.
  + Bình Luận
  0 Trả lời

  Câu Trả Lời Của Bạn

  Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.