Vay tín chấp

Tôi muốn hỏi đơn đề nghị vay vốn có phải là hợp đồng vay tín chấp không.Sao tôi không được nv tư vấn cho đọc đơn đề nghị vay vốn hay ký vào đơn mà lại nói tôi viet chu ký ra giấy rồi gửi cho nv tư vấn.

 

 

Vay tín chấp
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 07/10/2016 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.