Xem giúp mình

Hợp đồng thủ tục hoàn tất từ chiều 30.9. Sáng 2.10 mình ra nhận tiền chưa có vậy.

 

Xem giúp mình
Bình chọn

Thành viên Đã hỏi trên 02/10/2017 mục Tín chấp.
+ Bình Luận
0 Trả lời

Câu Trả Lời Của Bạn

Khi trả lời, có nghĩa là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mậtđiều khoản dịch vụ.