Hồ sơ của Vicuong1209
Thành viên
3
Điểm

Câu Hỏi
1

Câu Trả Lời
0

  • Hợp đồng thủ tục hoàn tất từ chiều 30.9. Sáng 2.10 mình ra nhận tiền chưa có vậy.  

    Thành viên Đã hỏi trên 02/10/2017 mục Tín chấp.
    • 170 Xem
    • 0 Trả lời
    • 0 Đánh giá