Hồ sơ của XINH
Thành viên
3
Điểm

Câu Hỏi
1

Câu Trả Lời
0

 • GỬI ANH/CHỊ! Hiện tại T chuyển công tác ở một thành phố khác, mà ở đây không có ngân hang …

   Thành viên Đã hỏi trên 02/01/2018 mục Thẻ tín dụng.
   • 204 Xem
   • 0 Trả lời
   • 0 Đánh giá