Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

THẺ TÍN DỤNG FE CREDIT MASTERCARD


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
THẺ TÍN DỤNG FE CREDIT MASTERCARD

Là công ty tài chính dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển các giải pháp hỗ trợ tài chính tiêu dùng cá nhân, FE Credit hân hạnh mang đến phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt tiên tiến mang thương hiệu MasterCard dành cho Quý khách hàng. Với rất nhiều tính năng vượt trội, thẻ tín dụng FE Credit MasterCard sẽ đáp ứng mọi lúc các nhu cầu về thanh toán tại khắp nơi trên thế giới như: rút tiền mặt, thanh toán hàng hóa dịch vụ, mua sắm trực tuyến…

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

THẺ TÍN DỤNG
FE CREDIT CHUẨN
THẺ TÍN DỤNG
FE CREDIT VÀNG
Hạn mức tín dụng Từ 6-60 triệu đồng Từ 30-60 triệu đồng
Phí thường niên Miễn phí trọn đời Miễn phí trọn đời
Phí rút tiền mặt thấp nhất trên thị trường 1%  trên tổng số tiền giao dịch (tối thiểu 10.000 VND) 1%  trên tổng số tiền giao dịch (tối thiểu 10.000 VND)
Mua trước trả sau miễn lãi lên đến 45 ngày
Không cần thế chấp tài sản
Dịch vụ tin nhắn SMS thông báo giao dịch Miễn phí Miễn phí
Lãi suất trong tháng 3.75% 3.08%
Rút tiền mặt trên toàn Việt Nam và thế giới
Thanh toán số dư qua 4 phương thức tiện lợi
Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới
Thanh toán trực tuyến tại các website chấp nhận MasterCard trên toàn thế giới
Dịch vụ tin nhắn SMS thông báo  giao dịch miễn phí
Thanh toán tối thiểu 7% số dư hàng tháng
Các dịch vụ khác của thẻ tín dụng quốc tế

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN DƯ NỢ/ NỘP TIỀN

Khách hàng linh động chọn 1 trong các hình thức sau

Thanh toán tại các ngân hàng Thanh toán tại cửa hàng qua Payoo
Thanh toán tại hệ thống bưu điện Thanh toán trực tuyến

 

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
59
Để lại phản hồi

  Thông báo  
mới nhất cũ nhất
Thông báo khi

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Mình đã hết hạn hđ nhưng bên FE báo mình dư tiền, làm bằng cách nào để nhận dc tiền.

tuoi quen mat khau cua the mastercar

Tolinh

CTY bảo hiểm mắt day

Thẻ sử dụng vượt quá hạn mức qui định thì làm sao? Và hàng tháng phải trả lãi suất bao nhiêu tiền?

Nga

NHÂN VIÊN TƯ VẤN NHIỆT TÌNH QUÁ Ạ! Xin chào Anh/Chị, em là nhân viên tư vấn hỗ trợ tín dụng của VPBank FC. Anh/Chị có cần giúp đỡ gì không ạ? Em có thể hỗ trợ gì không ạ! dạ e muốn mua trả góp điện thoại qua thẻ tín dụng. a có thể tư vấn giúp e hình thức thanh toán k ạ Dạ vâng! Anh/Chị vui lòng cho em biết họ tên và số điện thoại để em có thể phục vụ cho Anh/Chị tốt nhất ạ. Nếu Anh/Chị có vướng mắc gì cần hỗ trợ xin… Read more »

Hồ Thanh Xuân

đúng là đừng trông chờ vào cái gì miễn phí… ở đời không ai cho không ai cái gì

enda nguyễn

bên FE tặng thẻ tín dụng xong yêu cầu đóng bảo hiểm này nọ, tháng nào cũng gọi ám mình, đến khi yêu cầu hủy thẻ nó lơ k trả lời loại công ty gì kỳ vậy

Mình muốn khoá thẻ k dùng nữa thì làm sao.
Khi làm thì nhân viên đến tận nhà giờ k dùng nữa liền lạc k được.quá thất vọng

enda nguyễn

hủy được chưa bạn

Cho e hỏi. Ngân hàng tự làm thể tín dụng chonem. Giờ e k muốn sử dụng nó thì phải làn sao ạ

Ban giống minh

The mới dk kich hoat.nhung chua rut tien.mun bit hang thang dong bao nhieu va fai gop bao nhiu thang moi dk.nhung dien tong dai hoai ma k dk.lien hệ tư vấn so đt nay dùm.01222661124.

Lúc phát hành thẻ la 14tr, trog hợp đồng làm thẻ k ghi tiền lãi cũng k ghi hình thức trả mỗi thág là nhiêu. Chỉ nge theo người hướng dẫn làm thẻ và bên tổng đài FE đt nói tháng nay phai thanh toán 525000, vâng vay từ tháng 5/2017 đóng mỗi tháng 525000 tổng cộng tới giờ la 1 năm nhưng mình chỉ thanh toán la 7 tháng còn thíu 5 tháng, tức la thíu 2 625 000 nhưng đt hỏi tổng đài muốn thanh toán hết số nợ luôn thi số tiền bây giờ la bao nhiêu.… Read more »

Anonymous

S dog tiền thẻ tín dụng rồi duoc vài ngày ra thanh toán hết thj van số tiền do k trừ j hết z

Anonymous

Cách  hủy  thẻ 

Anonymous

minh cung can mo the tin dung 01228994702

Cho minh hoi rut tien mat thi lam sao de dang ki tra gop hang thag vay ? 

Anonymous

Nhan the roi lam j de kich hoat the

Mình cần mở thẻ tín dụng. Tư vấn giúp mình nhé 0987483382

Htư vấn dùm em vụ thẻ tính dụng tý

Anonymous

E muon doi so dien thoai nhan tin nhan the tin dung phai lam sao

TRANG

CHO EM HỎI VỚI AH! HÔM EM CÓ RÚT 11TR TRONG THẺ, RÚT LÀM 4 LẦN, GIỜ EM K BIẾT MÌNH SẼ ĐÓNG LẠI TIỀN THEO CÁCH NÀO AH. LÀ CHIA NHỎ HÀNG THÁNG ĐÓNG HAY PHẢI ĐÓNG THÀNH MÓN AH

Tôi muốn đăng kí mở thẻ tín dụng FE Credit MasterCard

Anonymous

ANH LIEN HE QUA SDT 0961433923 NHA

Anonymous

thẻ làm trong bao lâu thì có

Nương

Thất vọng với nhân viên của FE lắm, lãi thì cao mà chất lượng phục vụ kém, thái độ với khách hàng từ nhân viên chụp giấy tờ làm hợp đồng đến nhân viên nhắc nợ. có thẻ rồi nhưng cũng đang tính khóa thẻ thôi

cách khóa thẻ như thế nào bạn?

Bạn ơi tớ muốn mở thẻ thì cần những thủ tục gì ?

Ũa làn trc e mua xe tra gop thi dc uu dai mo the 5000…mk toi gio chua thay ai giao the hay i het

Hải

Bên cung cấp dịch vụ làm thẻ tín dụng này rất vớ vẩn nhé.Bình thường hồ sơ của bạn được duyệt xong thì người ta mới cung cấp thẻ tín dụng cho bạn nhưng đây lại ngược lại người ta sẽ cung cấp thẻ tín dụng trước cho bạn ( nhưng chưa sử dụng được) sau đó mới duyệt hồ sơ của bạn.

Nhân viên đến nhà đưa thẻ cho tôi và không nói gì, tại sau hôm nay ngân hàng đt đòi tôi phải đóng bảo hiểm, trong khi tôi chưa từng nghe, hay nhận lời. Đt hỏi tổng đài thì trả lời vòng vo, câu giơ, không giải quyết mà ép tôi phải đóng. 

Anonymous

Toi k dong , giong truong hop cua toi, cty nay lua dao do . Ai cung bi het vay

Anonymous

a cho e sdt nc e cung bi z

Bảo hiểm là không bắt buộc bạn nhé. Bạn có thể đóng hoặc không là do quyết định của bạn!

Toi cung dang bi truong hop giong nhu ban 

Anonymous

Tôi cũng đang giống trường hợp bạn! Tui thề sẽ ko bao giờ mua gì bên FE

Nếu mua hàng trên mạng… làm sao bít dc mức trả góp của thẻ là bao nhiu mua dc

Anonymous

Rut tien o ngan hang acb dc ko vay..hay chi la vbank

Được bạn nhé. ATM có đề mastercard là rút được hết.

Anonymous

Sao de kich hoat thẻ?