Tag - ca vet xe

Thông báo thử nghiệm sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp qua đăng ký xe máy (cà vẹt xe)

Thông báo thử nghiệm sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp qua đăng ký xe máy (cà vẹt xe) Nhằm mang lại các sản phẩm phù hợp với khách hàng và đưa nhiều cơ hội hơn đối với mọi người. VPBank FC xin thông báo thử nghiệm sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp qua đăng ký xe máy. Sản phẩm này áp dụng trên toàn quốc. Từ ngày 12/07/2016 . Hỗ trợ toàn quốc.GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO ĐĂNG KÝ [...]

Read more...