Tag - check cic

VAY TÍN CHẤP : Cách kiểm tra có bị nợ xấu hay không

VAY TÍN CHẤP : CÁCH KIỂM TRA CÓ BỊ NỢ XẤU HAY KHÔNG ?Rất nhiều trường hợp cá nhân khi đi vay tín chấp qua lương đã bị đánh cảnh báo nợ xấu vì nhiều lý do cá nhân không trả nợ đúng hẹn nên khi kiểm tra CIC (Credit Information Center) đã bị đánh nợ mà khách hàng không hay biết. Nợ xấu đối với nhiều cá nhân tại Việt Nam vẫn còn mơ hồ và không coi trọng [...]

Read more...