Tag - hồ sơ vay nhanh

Hướng dẫn về Hồ sơ đăng ký vay

Quy trình vay…xem thêm> I. HỒ SƠ VÀ CÁC GIẤY TỜ LIÊN QUAN         Một bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh là bao gồm đầy đủ các giấy tờ về nhân thân và các giấy tờ liên quan theo từng trường hợp vay          + Các giấy tờ về nhân thân –      1 Bản sao Chứng minh nhân dân –      1 Bản sao Sổ hộ khẩu gồm 16 trang kể cả các trang chưa viết chữ –      1 Ảnh thẻ 3×4 [...]

Read more...