Tag Archives: khu vực vay vốn

Cập nhật các khu vực hỗ trợ vay tiêu dùng tín chấp 15/06/2015


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

VPBank FC Thông Báo: Cập nhật các khu vực được hỗ trợ Ngày cập nhật: 15/06/2015 . Dưới đây là danh sách các khu vực mới được hỗ trợ vay vốn tín chấp tiêu dùng của VPBank FC. Chúng tôi sẽ không ngừng mở rộng thị trường, đem đến cơ hội cho tất cả mọi […]