Tag Archives: lotte financial

Lotte chính thức nhảy vào cho vay tiêu dùng ở Việt Nam


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Sau khi mua lại TechcomFinance hồi tháng 3, đại diện Lotte Finance cho biết sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng này, bắt đầu với mảng cho vay tiêu dùng ở Việt Nam. Đại diện Công ty tài chính Lotte Việt Nam (Lotte Finance) cho biết sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày […]