Tag Archives: Nợ xấu

Nợ xấu ngân hàng là gì và CIC là gì

CIC là gì? CIC là viết tắt của từ Credit Information Ceter hay còn gọi là Trung tâm Thông tin tín dụng. Đây là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho […]