Tag Archives: sửa nhà

Cho vay cá nhân xây dựng/sửa chữa nhà

Giới thiệu chung Cơ hội nâng cao mức sống từ căn nhà mơ ước Đặc điểm Hạn mức cho vay: Tối đa 90% chi phí xây dựng/sửa chữa nhà nhưng không vượt quá tỷ lệ cho vay trên TSBĐ do VPBank quy đinh Thời gian cho vay: Tối đa 15 năm Loại tiền vay: VND […]