Tag - vay tín chấp qua hóa đơn điện

Vay tín chấp dựa trên Hóa đơn tiền điện

I. VAY TÍN CHẤP DỰA TRÊN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN GIỚI THIỆU GÓI VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN Gói vay theo hóa đơn tiền điện là gói vay dành cho các cá nhân đứng tên trên hóa đơn tiền điện hàng tháng, và tiền điện 3 tháng gần nhất phải trả >=300.000 đồng.Độ tuổi từ 20 đến 60. Không cần phải là chủ hộ. Số tiền vay được trả góp hàng tháng. Có thể trả trước hạn bất cứ lúc nào. Miễn toàn bộ phí làm [...]

Read more...