Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/thong-tin in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 182

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/thong-tin in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 182

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Hướng dẫn sử dụng thẻ CITI Bank


Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/thong-tin in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 182

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
THÔNG TIN CƠ BẢN CITI BANK

Khi nhận thẻ của Quý khách

 • Ngay lập tức ký vào phần dành cho chữ ký ở mặt sau tấm thẻ khi nhận được thẻ của mình.

  Lưu giữ những ghi chép riêng về số thẻ, thời hạn và địa chỉ liên hệ trong trường hợp thẻ bị mất/đánh cắp,…vv để chuẩn bị cho khả năng thẻ bị mất (cướp).

  • Lưu giữ những ghi chép riêng về số thẻ, thời hạn và địa chỉ liên hệ trong trường hợp thẻ bị mất/đánh cắp,…vv để chuẩn bị cho khả năng thẻ bị mất (cướp).
  • Thẻ của Quý khách sẽ được tự động thay thế và chuyển giao khi hết thời hạn. Nếu Quý khách bị mất hoặc bị đánh cắp thẻ, hãy đề nghị cấp lại thẻ và chúng tôi sẽ cung cấp thẻ tới tận văn phòng hoặc nhà riêng của Quý khách.
  • Nếu thẻ của Quý khách bị mất hoặc bị đánh cắp

   • Xin vui lòng trình báo qua số điện thoại (84 28) 3521 1111
    • You can report card loss via (84 28) 3521 1111 (hoạt động 365 ngày một năm) rồi sau đó thẻ sẽ được thay thế và chuyển giao theo yêu cầu của Quý khách.
    • Quý khách cũng có thể đến chi nhánh Citibank gần nhất trong giờ làm việc.
    • Nếu Quý khách trình báo qua điện thoại, xin vui lòng lưu giữ cẩn thận số đăng ký.

   Yêu cầu cấp lại thẻ

   • Xin vui lòng liên hệ CitiPhone số (84 28) 3521 1111
    • Số thẻ của Quý khách sẽ được thay đổi sau khi cấp lại (do bị mất, cướp, bị hỏng, đổi mới…vv.) Xin vui lòng liên hệ với công ty viễn thông hoặc đại lý bảo hiểm của Quý khách để thông báo số thẻ mới nếu Quý khách đã đặt thanh toán định kỳ qua thẻ. Ví dụ: thanh toán tiền điện thoại di động hoặc tiền bảo hiểm.

   Nếu địa chỉ của Quý khách đã thay đổi

   • Xin vui lòng gọi số (84 28) 3521 1111 để cập nhật địa chỉ nơi cư trú/văn phòng hoặc các thông tin liên lạc hay cập nhật thông tin của Quý khách thông qua Internet.
    • Địa chỉ của Quý khách và thông tin liên lạc phải được cập nhật bởi lệnh và nhiều dịch vụ khác của Citibank sẽ được gửi đến địa chỉ /địa điểm liên hệ.

   Cẩn trọng khi sử dụng thẻ tín dụng của Quý khách

   • Khi sử dụng thẻ hay trình thẻ cho thu ngân, hãy kiểm tra phiếu thu ngân (tên của bên bán, số tiền giao dịch, ngày giao dịch, vv) rồi mới ký tên vào phần dành cho chữ ký.
   • Giữ các hóa đơn biên nhận (đối với khách hàng) cho đến khi Quý khách nhận được bản sao kê của mình và xác nhận số tiền trong hoá đơn. Nếu thanh toán bị sai sót, hãy dùng hóa đơn làm bằng chứng.
   • Nếu đến ngày đáo hạn mà thông báo giao dịch vẫn không được gửi tới, xin liên hệ với chi nhánh của Citibank, gọi chúng toi qua Internet hoặc CitiPhone để biết chi tiết về các khoản thanh toán và số tiền phải trả. Trong trường hợp bảng sao kê bị chậm trễ, chỉ cần gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi lại bảng sao kê tới Quý khách. Hoặc Quý khách cũng có thể nhận bảng sao kê của mình qua Internet.
   • Không cho bất kỳ ai mượn thẻ của mình và hãy cẩn thận không để mã số PIN bị đánh cắp.
   • Giao dịch gian lận được thực hiện với số PIN bị đánh cắp không được bồi thường.
   • Lừa đảo qua điện thoại đôi khi được thực hiện bởi những cá nhân tự nhận mình là nhân viên công ty phát hành thẻ. Hãy nhớ rằng một nhà phát hành thẻ không bao giờ yêu cầu thông tin đầy đủ và chi tiết về chứng minh nhân dân, mã số PIN, số thẻ, số tài khoản qua điện thoại hoặc yêu cầu Quý khách chuyển khoản sang một tài khoản nhất định. Hãy ghi nhớ điều này để tránh bị thiệt hại.

   Hủy bỏ giao dịch thẻ hoặc hủy bỏ một giao dịch trả góp

   • Nếu muốn huy bỏ giao dịch thẻ tín dụng, Quý khách sẽ nhận được một phiếu hủy bỏ tạo bởi thiết bị đọc thẻ tín dụng của bên bán.
   • 4-7 ngày sau khi ngân hàng nhận được phiếu hủy bỏ từ bên bán, phiếu hủy bỏ có thể được xác nhận qua websitewww.citibank.com.vn hoặc CitiPhone số (84 28) 3521 1111

   Nếu giao dịch đã được lập hoá đơn sau khi nhận được phiếu hủy bỏ.

   • Nếu Citibank nhận được phiếu hủy bỏ vào ngày làm việc trước ngày đáo hạn thông qua hóa đơn thanh toán, số tiền trong giao dịch đảo ngược sẽ bị khấu trừ vào số tiền Quý khách phải nộp tháng đó.
   • Nếu Citibank nhận được phiếu hủy bỏ sau khi thanh toán, số tiền tương ứng sẽ được hoàn trả vào tài khoản thanh toán của Quý khách hoặc được khấu trừ khỏi số tiền Quý khách phải nộp của tháng sau.
   • Nếu giao dịch đảo ngược bị hoãn lại sau khi phiếu hủy bỏ từ bên bán đã đến nơi, hãy lien hệ CitiPhone số (84 28) 3521 1111 và chúng tôi sẽ xác nhận liệu giao dịch đã được đảo ngược lại thông qua hóa đơn thanh toán hoặc bên bán hay chưa.
   • * Khách hàng có thể yêu cầu hủy bỏ giao dịch trả góp trong thời hạn 7 ngày giao dịch tùy theo văn bản ký với bên bán tương ứng với các điều khoản trong hợp đồng trả góp.

   Thanh toán

   • Quý khách có thể dùng tài khoản của Citibank hoặc tài khoản ngân hàng khác làm tài khoản thanh toán của mình.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
Để lại phản hồi

  Thông báo  
Thông báo khi