Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/thong-tin/vay-tieu-dung.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 182

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/thong-tin/vay-tieu-dung.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 182

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Liệu lãi suất cho vay tiêu dùng trong tương lai có giảm không?


Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/thong-tin/vay-tieu-dung.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 182

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Nếu so sánh tương quan năm 2015 so với những năm trước, lãi suất cho vay tiêu dùng đã có một sự cải thiện đáng kể. Tổng quan trong những năm tới đây, ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam sẽ chứng kiến một tương lai tươi sáng. Lãi suất cho vay tiêu dùng sẽ cạnh tranh hơn.
Tại Việt Nam, tiềm năng của thị trường tài chính tiêu dùng còn rất lớn, cơ hội còn nhiều do dân số đông, tỷ lệ dân số trẻ bước vào độ tuổi lao động khá cao và Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nền kinh tế năng động, thu nhập của người dân tăng trưởng hằng năm. Chính vì vậy, những năm tới sẽ chứng kiến nhiều ngân hàng/ công ty tiếp tục tham gia vào thị trường tài chính tiêu dùng. Đối với người dân, khi ngành tài chính tiêu dùng ngày càng phát triển, họ sẽ được tiếp cận với nhiều sản phẩm – dịch vụ tốt hơn với mức lãi suất cạnh tranh.
Việt Nam là quốc gia đang phát triển với nền kinh tế năng động, tỷ lệ dân số trẻ
Trong một thị trường cạnh tranh, khách hàng có nhiều sự lựa chọn, họ sẽ tìm đến những công ty phục vụ tốt, những công ty có hệ thống phân phối tốt hay một số tìm đến những công ty có sản phẩm vay tiêu dùng với mức lãi suất tốt. Như vậy, dĩ nhiên các công ty tài chính tiêu dùng sẽ có sự cạnh tranh về giá, lãi suất sẽ giảm hơn so với các năm trước cùng với sự cải thiện chất lượng sản phẩm – dịch vụ. Điều đó hoàn toàn tương tự với các ngân hàng bán lẻ trong năm nay.
Tuy nhiên, ngành tài chính tiêu dùng yêu cầu công tác quản trị rủi ro rất tốn kém cũng như cần chi phí rất cao để quản lý những khoản vay có giá trị nhỏ. Như vậy, các công ty tài chính mới gia nhập vào thị trường và muốn sử dụng giá như một đòn bẩy, họ cần nhận biết được rủi ro trong giảm giá và thiếp lập một cơ chế giá phù hợp. Nếu không, họ sẽ gặp rất nhiều thách thức trong sự phát triển và gây ảnh hưởng đến thị trường.
Như vậy, khi cạnh tranh ngày càng tăng, sản phẩm – dịch vụ sẽ tốt hơn với mức lãi suất cạnh tranh. Đó là cơ hội để các công ty tài chính tiêu dùng cung cấp nhiều tiện ích hơn cho người dân Việt Nam. Cuộc cạnh tranh về giá lá tốt, tuy nhiên cũng cần phải hợp lý và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính tiêu dùng.

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
Để lại phản hồi

  Thông báo  
Thông báo khi