Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Tiền mặt nhanh – Nhắn tin rút tiền từ thẻ tín dụng


Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Tiền mặt nhanh – Nhắn tin rút tiền từ thẻ tín dụng.

 

Giờ đây, đơn giản chỉ cần nhắn tin cho chúng tôi là bạn có thể nhận được Mã Bảo Mật, cho phép bạn rút tiền mặt tại bất cứ Bưu Điện và chi nhánh ngân hàng Sacombank gần nhất nào.

Thật đơn giản, dễ dàng và còn được miễn phí rút tiền mặt!

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

 

NHIỀU TIỆN ÍCH

 • Đăng ký dễ dàng
 • Miễn phí rút tiền mặt
 • Có thể rút 1 lần hết hạn mức tiền mặt còn lại của thẻ
 • Mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch rộng khắp của Bưu Điện và Ngân hàng Sacombank

Lưu ý:

 • Số tiền đăng ký phải là bội số của 1000
 • Số tiền đăng ký phải lớn hơn 2000000
 • Số tiền phải là ký tự số và viết liền

 

Tin nhắn mẫu:

 • Để đăng ký giải ngân 10 triệu VND qua Bưu điện, soạn: TMN 10000000 BD đến 8083
 • Để đăng ký giải ngân 5 triệu VND qua Sacombank, soạn: TMN 5000000 SC đến 8083

 

Các trường hợp đăng ký sai:

 • Sai cú pháp:

TMM 10000000 SC (Sai câu lệnh)

TMN100000BD (Không có khoảng trắng)

 • Sai số tiền:

TMN 1000000 BD (số tiền nhỏ hơn 2 triệu)

TMN 2000100 SC (Số tiền không phải là bội số của 1000)

TMN 10TRIEU SC (Số tiền có chứa ký tự chữ)

 

Danh sách kênh chi hộ VNPOST, tại đây

Danh sách chi nhánh ngân hàng Sacombank, tại đây

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
Để lại phản hồi

  Thông báo  
Thông báo khi