Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Việt Nam sẽ có ít nhất 3 ngân hàng niêm yết ở nước ngoài


Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com/san-pham/vay-tien-theo-sim-thue-bao-viettel.html in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Notice: Undefined index: https://vpbankfc.com in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker.php on line 144

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Việt Nam sẽ có ít nhất 3 ngân hàng niêm yết ở nước ngoài

Phấn đấu đến cuối 2025 có 2-3 ngân hàng nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản khu vực châu Á, 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu ở thị trường chứng khoán nước ngoài.

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các TCTD là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 3-5 ngân hàng niêm yết ở nước ngoài

Chính phủ cũng tiếp tục kế hoạch đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Dự tính đến 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10% và giảm xuống còn 8% vào cuối năm 2025.

Tăng số lượng doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các tổ chức tín dụng cung ứng. Tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp phục vụ các nhóm dân cư chưa hoặc ít được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Với chiến lược phát triển hệ thống các TCTD phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và thực trạng của hệ thống qua từng giai đoạn, Chính phủ đặt mục tiêu, giai đoạn 2018-2020 tiếp tục cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp…

Dự kiến 2021-2025 sẽ là giai đoạn nâng cao năng lực cạnh tranh, và các chuẩn mực quốc tế tốt trong quản trị và trong hoạt động. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản khu vực châu Á, và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Song song với đó, các ngân hàng sẽ đẩy mạnh tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ lên 12-13% tổng thu nhập vào năm 2021 và khoảng 16-17% vào cuối 2025. Cùng với đó là hoàn thành niêm yết các ngân hàng cổ phần; nâng cao vốn pháp định cho các quỹ tín dụng nhân dân. Nợ xấu toàn hệ thống TCTD kiểm soát dưới 3%.

Chiến lược cũng đưa ra một loạt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập; đổi mới khuôn khổ chính sách tiền tệ, công tác quản lý ngoại hối và vàng; phát triển, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại…

Giai đoạn 2018-2020, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng (cấu phần về tập đoàn tài chính).

Giai đoạn 2021-2025, sẽ xây dựng và triển khai 3 dự án luật: Luật Các hệ thống thanh toán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

nguồn: zing.vn

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
Để lại phản hồi

  Thông báo  
Thông báo khi