Cho vay tín chấp tại Gia Lai tại ngân hàng VPBank


Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Cho vay tín chấp tại Gia Lai tại ngân hàng VPBank

Để đáp ứng nhu cầu vay tín chấp tiêu dùng tại Gia Lai VPBank có chương trình cho vay tiền trả góp nhanh với thủ tục đơn giản và thời gian giải ngân trong 48h.

Các điều kiện vay tín chấp tiêu dùng tại VPBank Gia Lai

TH1 : Đang làm công hưởng lương trên 3 triệu ở các công ty tư nhân, công ty cổ phần, cơ quan nhà nước.

TH2 : Có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trên 1 năm với tổng phí đóng trên 3 triệu/ năm.

TH3 : Vay theo hóa đơn tiền điện với tổng phí trên 300 ngàn/ tháng.

TH4 : Vay theo hình thức Hộ tự kinh doanh. Khách hàng là chủ cửa hàng, gian hàng, công ty tư nhân có biển hiệu. Có giấy phép ĐKKD hoặc đã đóng thuế môn bài trước 6 tháng kể từ thời điểm vay.

TH5 : Khách hàng đã từng vay của tổ chức tín dụng khác, và đã hoàn thành xong hoặc đang đóng được 5 tháng, không có nợ xấu cần chú ý.

Các huyện được vay tín chấp tiêu dùng trả góp VPBank tại tỉnh Gia Lai

Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Păh, Đăk Đoa, Ia Grai, Pleiku.

Đăng ký vay tín chấp VPBank tại Gia Lai

DANH SÁCH SẢN PHẨM

VAY THEO LƯƠNG

VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

VAY THEO ĐĂNG KÝ XE

VAY THEO SIM

VAY THEO ĐK KINH DOANH

VAY THEO TK NGÂN HÀNG

VAY THEO HĐ BẢO HIỂM

VAY NHANH CMND + HỘ KHẨU
39
Để lại phản hồi

  Thông báo  
mới nhất cũ nhất
Thông báo khi

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /www/wwwroot/vpbankfc.com/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

chào ad . mình muốn đăng kí vay theo hợp đồng tín dụng tổ chức khác có đc ko vậy . đã trả đc 4 tháng

Tôi là bộ đội vay đk ko?

Em o bien ho. Muon vay vốn lam Sao ah

Mình ở khu vực chưprông muốn vay theo lương mà ko biết liên hệ như thế nào

Anonymous

Mình có shk gia dinh có vay dc hok

Anonymous

Lãi xuất bao nhiêu vậy ad

e muốn vay 50 triệu vay tín chấp vay thì lãi xuất bao nhiêu ạ

Tháng truoc minh duoc ngan hang goi ho tro cho vay tien mat.nhung chua can.gio minh mun vay.xin duoc ho tro som.sdt.0967864209.

Tuấn

Ở ayunpa sao lại ko đươc vay à chị

Anonymous

Số cmnd 230779510 có vay được ko vậy ạ

Anonymous

Chao ban minh dong bao hiem gan 3nam mot nam 9tr vay minh vay cao nhat dc bao nhieu tien vay lai suat tinh nhu the nào

Anonymous

Sao nv ngan hang goi dien bao minh duoc ho tro vay so tien la 10 trieu dong lai suat +goc/600.000vnd minh da dong y va toi cua hang hon da duc dung đ lam thu tuc,nv bao cho toi chiu hoac sag mai toi ki hop dong,vua ve toi nha thi so dt khac cua nv ngan hang bao ho so cua ban da bi tu choi,minh goi dt cho nv ten sương thi c sương bao do he thong may dang bi loi co gi c se bao lai cho e ma minh cho 2 ngay k thay… Read more »

Anonymous

cho em hoi em lam ho so vay roi nhung em khong thay ngan hang tra loi .h em co the lam ho so vay dc khong 

Anonymous

Dang no 2 ngan hang gio vay dc ko

thủy

Ban xem thu cmnd 230737626 co duoc vay k. Dang ki hoai ma k thay tra loi

vương

minh vay tieu dung tai ngan hang khac gio co vay ben nay dc k.

Anonymous

cho tôi hỏi tôi mới làm ở công ty tư nhân đc hơn 1 tháng nên chưa thể có bảng lương 3 tháng gần nhất đc chỉ có đơn xác nhận công tác và xác nhận lương làm việc 1 tháng có vay đc ko

phạm ngọc thành

Sổ đỏ nhà ở mặt tiền, trên quốc lộ 14 nghĩa hưng chư pah, gia lai. Vậy em muôn vay tín chấp 300 triệu được ko, và lãi suất hàng tháng là bao nhiêu, có thể đáo hạn lâu nhất là bao lâu ạ

Đức

Cho mjh hoi….chong minh lam !!! Cho du an hoang anh gia lai !!! Tai campuchia!! Vay chong minh co vay duoc tin chap  khong vay!!!???

VPBank FC

Xin chào bạn. Hiện tại khu vực Campuchiakhông thuộc các khu vực được hỗ trợ nhé bạn. 

Anonymous

cmnn 230756930 minh hien gio lam luong 8.5tr.ban xem minh co khả nang vay k.va lai xuat la bao nhiu

VPBank FC

Xin chào bạn. Hiện tại bạn có thể vay khoản vay lên tới 8 lần thu nhập với mức lãi suất phẳng là 1.66% nhé bạn. 

Giap

Kiem tra dum cm nd.151914037.co du dieu kien vay chua.sao ko that tra loi

VPBank FC

Dạ bạn có thể đăng ký vay vốn tại VPBank FC được nhé. 

Anonymous

Toi co manh dat o62/26lac long quan.pleiku.5m❌25m.125m vuong.trong do70m dat nha o.da co nha o.vay neu vay co the duoc bao nhieu.va lai xuat la bao nhieu

HUỲNH Nhân Hiệp

Vậy 200 triệu mua ô tô, 3 năm lãi xuất cố định bao
nhiêu

VPBank FC

Lãi suất cho vay oto khoảng 11%/năm ạ

Anonymous

chào bạn mình đang cần số vốn 3 tỷ mua miếng đất 8 ha để mở trang trai chăn nuôi và trồng cây ăn trái tài sản hiện tại của mình nếu bán đi thì trên 3 tỷ nhưng mình thế chấp vay ngân hàng chỉ đươc 700 tr thôi nếu mình vay 3 tỷ thì khoảng 10 năm trở lại mình sẽ trả đủ vốn và lãi chưa kể đất mình mua đó lên giá,và cây ăn quả cây công nghiệp 3 năm là thu quả,đàn bò mình cũng đẻ ra rất nhiều bò con,cà phê mình trồng 3… Read more »

Trần văn Hưng

Mình làm công tĩnh gia lai lương 6,5triệu/1tháng có vay dc tín chấp bên ngân hàng vpbankfc ko ? Nếu vay dc thì vay dc bao nhiêu ? Lãi suất thế nào ?

Anonymous

Mình làm công an tỉnh gia lai lương 6,5triệu/1tháng có vay dc tín chấp bên ngân hàng vpbankfc ko ? Nếu vay dc thì vay dc bao nhiêu lãi suất thế nao?

Anonymous

Ví dụ. Vay 50tr/năm thì lãi bao nhiêu..

Anonymous

Lương trên 6 triệu nhưng đa vay tín chấp ngâm hàng khác có được vay nưa ko???

Nguyễn Thị Trang

Cho e hỏi ngân hàng mình có hỗ trợ cho sinh viên vay ko ạ